Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit | Prawa podstawowe, demokracja, praworządność